Wersja 2002.1.1 programu enova365

Szanowni Państwo,

 Producent systemu enova365 dokonuje wszelkich starań aby przygotowane oprogramowanie odpowiadało na bieżące zmiany w przepisach prawa, również w sytuacjach wyjątkowych, m.in. takich jakie mają miejsce obecnie w naszym kraju.

W związku z obowiązująca ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, 17 marca 2020 udostępniona zostanie wersja enova365 o numerze 2003.0.0, w której znajdą się funkcjonalności:  

• Mechanizmy umożliwiające rozliczenie i ewidencję nieobecności związanej z zamknięciem placówki opiekuńczej dziecka do lat 8, za którą rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 14 dni. Dla nieobecności "Zwolnienie opieka (ZUS)" dodano nową przyczynę "Zamknięcie placówki opiekuńczej - koronawirus".

Za 14 dni nieobecności "Zwolnienie opieka (ZUS)" z przyczyną "Zamknięcie placówki opiekuńczej - koronawirus" przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie jest wliczany do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.

W celu rozliczenia wymienionej powyżej nieobecności dodano Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który widoczny jest na rozliczeniu wypłaty pracownika.

• Wprowadzony zostanie nowy wydruk "Polecenie pracy zdalnej".

• Dodany zostanie nowy raport "Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem - COVID-19", który jest dostępny w kartotece pracownika oraz liście pracowników.


Zgodnie przyjętą przez Soneta sp. z o. o. polityką, Klienci w ramach aktualnej gwarancji wersję 2003.0.0 enova365 otrzymują bezpłatnie.