Moduł kadry i płace w Enova 365

Moduł "Kadry i Płace" w programie Enova 365 to zaawansowane narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi oraz procesami płacowymi w firmach. Oferuje szeroki wachlarz funkcji, które ułatwiają pracę działów HR i księgowości, zwiększając efektywność i automatyzując wiele procesów administracyjnych.

Kartoteki pracowników

Jednym z kluczowych elementów modułu "Kadry i Płace" jest kompleksowa obsługa kartotek pracowników. Umożliwia to sprawne zarządzanie danymi personalnymi, historią zatrudnienia oraz dokumentacją pracowniczą, taką jak umowy, aneksy, zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach. System umożliwia swobodny dostęp do danych kadrowych oraz historii zatrudnienia, co jest szczególnie przydatne przy długoterminowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ponadto, moduł ten integruje rejestrację czasu pracy oraz nieobecności pracowników, co pozwala na bieżąco monitorować obecność i efektywność zespołu.

Samoobsługa pracownicza

Enova 365 oferuje również funkcjonalność samoobsługi pracowniczej poprzez dedykowane pulpity. Dzięki temu pracownicy mają możliwość samodzielnego składania wniosków o urlopy, zgłaszania nieobecności oraz zarządzania swoimi danymi personalnymi. Automatyzacja tych procesów znacząco odciąża działy HR i menedżerów, pozwalając im skupić się na bardziej strategicznych zadaniach. System automatycznie generuje również zastępstwa na podstawie złożonych wniosków urlopowych, co optymalizuje proces planowania zasobów ludzkich w firmie.

Rozliczanie płac

Moduł "Kadry i Płace" w Enova 365 zapewnia kompleksową obsługę rozliczeń płacowych, co obejmuje zarówno wynagrodzenia pracowników etatowych, jak i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. System jest na tyle elastyczny, że można go dostosować do różnych modeli wynagrodzeń, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem dla firm o różnorodnych profilach działalności, w tym instytucji państwowych. Obsługuje również wielowalutowe rozliczenia płac, co jest niezwykle przydatne w firmach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki możliwości definiowania składników wynagrodzeń, system można dopasować do specyficznych potrzeb każdej organizacji.

Rekrutacje i HR

Moduł “Kadry i Płace” wspiera codzienne obowiązki działu HR, automatyzując wiele rutynowych zadań i tym samym oszczędzając czas. Umożliwia organizację czasu pracy, ocenę pracowników oraz ustalanie wynagrodzeń. Szeroka możliwość konfiguracji systemu pozwala na jego dostosowanie do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, co sprawia, że jest to narzędzie wszechstronne i elastyczne.

e-Deklaracje i Płatnik

Program Enova 365 ułatwia także proces rozliczeń z instytucjami państwowymi, takimi jak ZUS i Urząd Skarbowy. Umożliwia szybkie generowanie i wysyłanie e-deklaracji PIT oraz ZUS, co znacząco upraszcza i przyspiesza miesięczne oraz roczne rozliczenia. Dokumenty te są automatycznie aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zapewnia pełną zgodność z wymaganiami prawnymi. Integracja z programem Płatnik pozwala na szybki import deklaracji, co dodatkowo oszczędza czas i minimalizuje ryzyko błędów.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Moduł "Kadry i Płace" w Enova 365 wspiera również proces zatrudniania i zarządzania pracownikami z niepełnosprawnościami. System ułatwia przygotowanie niezbędnej dokumentacji w przypadku dofinansowań do wynagrodzeń dla firm posiadających status ZPCHR oraz innych podmiotów. Umożliwia generowanie raportów na podstawie danych kadrowych i płacowych, co ułatwia sporządzanie wymaganych deklaracji, takich jak Z-02, Z-06, czy DG-1.

Moduł "Kadry i Płace" w Enova 365 to narzędzie, które kompleksowo wspiera zarządzanie zasobami ludzkimi oraz procesami płacowymi w firmach. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, automatyzacji procesów oraz możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb, stanowi on nieocenioną pomoc dla działów HR i księgowości. Umożliwia efektywne zarządzanie danymi pracowników, automatyzuje procesy administracyjne oraz zapewnia zgodność z przepisami prawa, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i obniżenia kosztów operacyjnych w organizacji.